DĄBROWSCY - ogłoszenie o połączeniu Spółek

„Dąbrowscy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

  1. Wolności 59,

41-804 Zabrze

 

W dniu 24 kwietnia 2018 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

  • „Dąbrowscy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu (41-804) przy ul. Wolności 59 (dalej: „Spółka Przejmująca”),
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Bamarko” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytomiu (41-902) przy ul. Strzelców Bytomskich 51 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, udostępnia niniejszym przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod aktualnością:

Plan połączenia Spółek_24 04 2018

https://img.dladealera.pl/file_repository/706/4fpj8e.pdf

W imieniu Spółki Przejmującej:

Piotr Dąbrowski– Prezes Zarządu Spółki Przejmowanej

Beata Dąbrowska - Wiceprezes Zarządu

Barbara Dąbrowska- Rak - Członek Zarządu

Małgorzata Dąbrowska - Członek Zarządu

Inne aktualności
NISSAN NAVARA N-GUARD - Masywność w wielkim stylu. WYPRZEDAŻ NISSAN 2018
Pokaż wszystkie aktualności

Promocje